☑️ اکسترودر های تک مارپیچ (تک ماردون یا تک پیچه)

☑️ اکسترودر های دو ماردون نا همسوگرد

☑️ اکسترودر های دو ماردون همسو گرد

اکسترودر های دو ماردون نا همسو گرد:
از جمله معروف ترین و پایدار ترین دستگاه های اکسترودر پلاستیک است که برای فرایند پودر و یا مخلوط های با درصد پودر بالا بسیار مرسوم است.
مارپیچ این دستگاه ها درهم تنیده اند و در جهت عکس یکدیگر در چرخشند. طراحی منحصر به فرد این دستگاه ها باعث میشود تا پلاستیک سازی و پمپاژ مذاب بسیار قدرتمند و پایدار داشته باشند.
عمومی ترین تقسیم بندی این دستگاه ها:
اکسترودر های مخروطی conical
اکسترودر های موازی parallel
در فرایند انواع محصولات PVC و WPC مورد استفاده اند و بسیار موفق بوده اند.

اکسترودر تک ماردون:
یکی از متداولترین روشهای شکل دهی پلاستیک ها، اکستروژن است که از یک ماردون در داخل محفظه ای تشکیل شده است. پلاستیک ها معمولاً به صورت دانه ای شکل یا خاکه نرم از قیف به ماردون تغذیه می شود. آنگاه در حال حمل به وسیله ماردون در طول محفظه، در اثر هدایت حرارت از طرف گرم کننده های محفظه (Barrel Heaters) و برش ناشی از حرکت بر روی لبه های ماردون گرم می شود.
اکسترودر تک ماردون سه قسمت مجزا دارد:
الف) ناحیه تغذیه (Feed Zone):
ب) ناحیه تراکم و فشردگی (Compression Zone):
ج) ناحیه اندازه گیری و سنجش:

☑️ اکسترودر دو ماردون:
این دستگاه ها در مقایسه با اکسترودرهای تک ماردون تفاوتهایی در آهنگ خروجی، بازده اختلاط، حرارت تولید شده و نظایر آن نشان می دهد.
خروجی اکسترودر دوماردون معمولاً سه برابر اکسترودر تک ماردون با همان قطر و سرعت است. اگرچه اصطلاح ماردون دوقلو اصطلاحی بین المللی برای اکسترودرهای دو ماردون است؛ اما دو ماردون آن لزوماً یکسان نیستند.