۱-اشک گیری الکترواستاتیکی Electrprostatic Defeating : برای از بین بردن قطرات رنگ چکه شده بروی قطعه

که بوسیله شبکه‌ای که بار الکتریسیته ساکن دارد این اشک مایع رنگ جذب شبکه میشود . ۲- آستری اولیه Primer :اولین دست کامل رنگ. ۳-  آستری اولیه ناهموار کننده سطح Etch Primer :  رنگ ساخته شده از کرومات روی و رزین پلی وینیل بوتیرال که به آن آستری شوینده هم میگویند ۴- Undercoat آستری ثانویه ۵- Silking ابریشم نمایی :آثار نامنظم بجامانده از رنگ چه بصورت غوطه وری

چه بصورت آثار قلم مو

۶- Bronzing برنزی شدن : خصوصیتی شبیه به جلای فلزی که از رنگدانه های شدیدا رنگین  مثل آبی پروس ایجاد میگردد

۷- Gloss برق : میزان بازتاب نور از یک سطح رنگ شده که از مات کامل شروع و به رنگ کاملا براق خاتمه میپذیرد

۸- Orange Peel پوست پرتغالی شدن وقتیکه رنگ باز نمیشود و سطح رنگ شده یکنواخت نیست  موج‌های شبیه به پوست پرتغال مشاهده میشود

۹- Flaking پوسته شدن :جدا شدن رنگ خشک شده از سطح زیرین بصورت پولک