معمولا جهت میکس کردن دو یا چند پودر با هم از دستگاه میکسر استفاده می شود که می بایست در انتخاب میکسر پودر به نکات زیر توجه داشت :

 

۱️⃣ میکسر افقی یا ریبون بلندر جهت پودرهای همگون .

 

۲️⃣ روتاری میکسر جهت میکس کردن پودرهای ناهمگون .

 

میکسر پودر جهت بهتر مخلوط کردن پودر حول محور یک شافت دو مسیر پره کشیده می شود که پره های کوچکتر پودر را از وسط به کنار دیواره هدایت می کنند و پره های بزرگتر پودر را از کناره ها به وسط هدایت می کنند …