۱-اشک گیری الکترواستاتیکی Electrprostatic Defeating : برای از بین بردن قطرات رنگ چکه شده بروی قطعه

که بوسیله شبکه‌ای که بار الکتریسیته ساکن دارد این اشک مایع رنگ جذب شبکه میشود . ۲- آستری اولیه Primer :اولین دست کامل رنگ. ۳-  آستری اولیه ناهموار کننده سطح Etch Primer :  رنگ ساخته شده از کرومات روی و رزین پلی وینیل بوتیرال که به آن آستری شوینده هم میگویند ۴- Undercoat آستری ثانویه ۵- Silking ابریشم نمایی :آثار نامنظم بجامانده از رنگ چه بصورت غوطه وری

چه بصورت آثار قلم مو ۶- Bronzing برنزی شدن : خصوصیتی شبیه به جلای فلزی که از رنگدانه های شدیدا رنگین  مثل آبی پروس ایجاد میگردد ۷- Gloss برق : میزان بازتاب نور از یک سطح رنگ شده که از مات کامل شروع و به رنگ کاملا براق خاتمه میپذیرد ۸- Orange Peel پوست پرتغالی شدن وقتیکه رنگ باز نمیشود و سطح رنگ شده یکنواخت نیست  موج‌های شبیه به پوست پرتغال مشاهده میشود ۹- Flaking پوسته شدن :جدا شدن رنگ خشک شده از سطح زیرین بصورت پولک

۱۱- Blistering تاول زدن تشکیل حبابها

تو خالی در سطح رنگ ۱۲- cold checking ترک برودتی : ترک‌های مویی در رنگ یا لاک درزمان  آزمایش سرما ۱۳- crows footing : ترک های پا کلاغی : ترک های روی رنگ مثل اثر پای کلاغ ۱۴- Fat Edge. تراکم رنگ روی لبه ها : تجمع رنگ بصورت چروک در. روی لبه ها. ۱۵- Nibs جوش : ذرات متصل شده  ریز رزین یا ذرات خارجی که پس از رنگ نیز مشاهده میگردد ۱۶- Bitty جوش زدن : شرایطی که پس از استعمال رنگ بصورت جوش نمایان میشود

ادامه واژنامه رنگ

۱۷- Bubbling وجود حباب هوا یا بخار حلال در قشررنگ ۱۸- dries. خشک کنها موادی هستند که با افزودن آن به رنگ یا حلال زمان خشک شدن را کاهش میدهد ۱۹- inhibiting pigment رنگدانه ضد زنگ : بعضی رنگدانه ها مثل کروماته روی خاصیت ضد زنگ زدن دارند و به رنگ اضافه میگردد ۲۰- pigment رنگدانه : ذرات غیر قابل حل شدن که خصوصیات رنگ را مشخص میکند ۲۱- Extender : رنگدانه یار: پودر معدنی که خاصیت پوشش دهی را بوجود میاورد ۲۲- Binder رنگپایه : قسمت غیر فرار رنگ که نقش

اتصال ذرات را دارد ۲۳- Shot Blasting شاد پلاست یا زنگ زدایی بادی : روشی بر اساس فشار متراکم باد و ذرات ریز فلز برای از بین بردن زنگ و خوردگی ۲۴- Sand Blasting سند بلاست : زنگ زدایی به روش شن پاشی :روشی بر اساس فشار هوا و دانه ریز شن برای زنگ زدایی