دسته: پوشش های سطحی

  • تست مقاومت به خوردگی ازمایشگاهی

    تست متداول ازمایشگاهی برای ارزیابی مقاومت پوشش فسفاته شامل : 1) تست غوطه وری 2)سالت اسپری 3) تست رطوبت 4) تست قطره کوچک نمک می باشد 1- تست غوطه وری این تست شامل تعیین زمان مورد نیاز برای ظهور خوردگی در فلز پایه ای که در محلول کلرید سدیم 3% غوطه ور شده است می…

  • عیوب رنگ در صنایع پتروشیمی

      عیوب رنگ در صنایع پتروشیمی عیوب لایه خشک رنگ عمدتاً مربوط به عدم انتخاب فرمول مناسب رنگ و یا نحو کاربرد و اجرای رنگ آمیزی می باشد.خصوصاً در زمان اجرای رنگ آمیزی، عدم رعایت مواردی همچون اختلاط یا رقیق کردن رنگ، ضخامت نا مناسب رنگ، پاشش بیش از حد رنگ و غیره می توانند…

  • معرفي فسفاته ها

    محلولهاي فسفاته مايعاتي بي رنگ و بدون بو مي باشند كه داراي دانسيته( gr/cc 3/1 ) به بالا مي باشند. چند نکته مهم جهت فسفاته كاري 1-     در صورتيكه عمل فسفاته كاري در حد كمتري از ميزان استاندارد انجام شود  قطعات دچار زنگ زدگي مي شوند. 2-    اگر عمل فسفاته كاري در حد مطلوبي صورت…