هر چند این محصول  در برابر خوردگی به نسبت فسفاته روی مقاومت کمی دارد اما به دلیل تولید لجن کم دارای مزیت هستند.اشتراک گذاری
توضیحات

معمولترین نوع فسفاته مصرفی در خطوط شستشو فسفاته آهن است این نوع فسفاته به دلیل نگهداری آسان و هزینه های کم ان مورد استقبال قرار گرفته است از دیگر قابلیتهای این فسفاته ترکیب آن با چربی گیر و انجام هم زمان چربی گیر و فسفاته است . هر چند در برابر خوردگی به نسبت فسفاته روی مقاومت کمی دارند اما به دلیل تولید لجن کم دارای مزیت هستند.

توضیحات تکمیلی
بسته بندی

Privacy Preference Center