فسفات روی دارای کاربرد فراوان در صنایع مختلف می باشد و از نوع کریستال سنگین زبر تا انواع کریستالی نرم و میکروسکوپی متغیر بوده و انواع رنگهای آن از خاکستری روشن تا خاکستری تیره است.اشتراک گذاری
توضیحات

 این نوع پوشش هم به صورت غوطه وری و هم به صورت اسپری مورد استفاده قرار می گیردمیزان پوشش بین ۱ تا ۵ گرم بر متر مربع خواهد بود. ولی در سیستم غوطه وری این مقدار ۲ تا ۱۰ گرم بر متر مربع است. فسفات روی بسته به نوع محلول در دمای ۲۵ تا ۷۰ درجه قابل اجرا است.

Privacy Preference Center