معمولا در صورت استفاده از این فسفاته ها به عنوان زیر رنگ وزن پوششی معادل 2 الی 6 گرم بر هر متر مربع کافی میباشد در صورتی که اعمال این فسفات جهت کشش به وزنی معادل 15 گرم در هر متر مربع نیاز دارد در فسفاته سنگین گاها تا 35 گرم در هر متر مربع پوشش ایجاد می شود.اشتراک گذاری
توضیحات

 فسفاته روی به دلیل مقاومت بالا در برابر خوردگی در مقایسه با فسفاته آهن مورد توجه هستند. این فسفاته ها میتوانند به عنوان زیر رنگ ،فسفاته قبل از کشش لوله و سیم و همچنین پوشش محافظ مورد استفاده قرار گیرند.

Privacy Preference Center