روشهای چربی گیری در صنایع تولید کننده تابلو برق

معرفی شیوه های چربی گیری:

۱-۵-۱- چربی گیری به شیوه پاششی (مورد استفاده در صنعت تابلو سازی)

باتوجه به اینکه این روش با استفاده از پمپ و نازل و فشار ۵/۱-۲/۱ اتمسفر با خروجی ۱۵ تا ۲۰ لیتر در دقیقه  صورت می پذیرد، روش سریعی بوده و حدود ۵-۳ دقیقه طول خواهد کشید.

۱-۵-۲- چربی گیری به شیوه غوطه وری

در این روش قطعات درون وانهای پر شده از محلول مواد چربی گیر قلیائی (برای خودروسازی) قرار می گیرند. با تعبیه یک مدار گردشی روی وان، محلول را مداوم به هم زده تا علاوه بر ایجاد یکنواختی در محلول، یک اغتشاش در وان جهت تسریع عملیات چربی گیری ایجاد نماید.

این روش به علت اینکه احتیاج به فضای زیادی ندارد، روش خوبی است ولیکن غلظت مواد بطور مرتب می بایست کنترل و اصلاح گردد.

۲- زنگ زدائی

آثار زنگ روی قطعات فلزی با اسفاده از روشهای زیر زدوده شده و سپس قطه در آب فراوان شستشو می شود:

۲-۱- زنگ زدایی با برس سیمی

این روش بیشتر برای زنگ زدایی موضعی، نقاط جوشکاری شده و شرایط محدود تعمیرات بکار می رود

۲-۲- زنگ زدایی با سمباده

سمباده و دیسک مکانیکی برای سطوح کوچک بکار می رود. این روش در شرایط کار محدود، رضایت بخش است.

۲-۳- زنگ زدایی به روش شن پاشی تحت فشار آب

با استفاده از شن پاشهای تحت فشار آب، شن با دانه بندی مخصوص به سطح قطعه برخورد نموده و زنگ را  می برد. در این روش، ناصافی سطحی ایجاد شده که باعث پیوستگی بیشتر رنگ به بدنه می شود.

۲-۴- زنگ زدایی به روش شن تحت فشار هوا (سند بلاست-مورد استفاده بهتر بعد از محلولهای زنگبری در صنعت تابلو سازی)

با استفاده از فشار هوا، دانه های شن دانه بندی شده با فشار بالا و بوسیله پیسوله مخصوص، قطعه زنگ زدایی  می شود. این روش به روش قبلی ارجحیت دارد. این روش برای ورق با پروسه تولیدی استرود نیاز نمی باشد (با توجه به تاریخ تولید و نوع نگهداری) از سند پلاست استفاده شود.

147d7077d361d48aa03891b73ed22138955a1a5a58f2205f5c1de2d2f44b4eac.1