دستورالعمل کار ایمن با دستگاه تزریق پلاستیک

در هنگام کار با دستگاه تزریق پلاستیک دست های خود را به گیره ، بازوها و تابلو برق دستگاه نزدیک نکنید .

☑️ در هنگام کار دستگاه از دست زدن به کلیدها و دکمه ها خودداری نمائید .

☑️ در موقع برداشتن محصول از داخل قالب دستهایتان را از بالا و یا پایین داخل قالب نکنید ، این کار باعث قطع شدن دست یا انگشتان می گردد .

☑️هنگام کارکردن با دستگاه اگر تغییراتی در صدای دستگاه شنیده شد یا بنا به دلایلی مجبور بودید که دستگاه را سریعا متوقف نمایید ، دکمه قرمز استپ را فشار دهید .

☑️ مطمئن باشید پیچ رو بند قالب محکم بوده و از دستکاری آن جدا پرهیز نمائید . در صورتیکه رو بند به ارتفاع صفحه پشت قالب میزان نشده باشد احتمال افتادن قالب وجود دارد .

☑️ در هنگام کار به هیچ عنوان پایتان را زیر محل قرار گرفتن قالب قرار ندهید . در صورت سقوط ناگهانی قالب امکان آسیب دیدن فرد وجود دارد .

☑️ از غیر فعال نمودن میکرو سوئیچهای محافظ دربها خودداری گردد .

☑️ از باز نمودن طلق یا شیشه درب متحرک دستگاه خودداری گردد .

☑️ از صحت عملکرد سیستم محافظ قالب اطمینان حاصل فرمائید .