برچسب: سیستم انتقال بادی

  • مؤلفه های اصلی در سیستم انتقال بادی

    ☑️ منبع تامین کننده گاز حامل برای تامین انرژی لازم جهت به حرکت درآوردن هوا درون سیستم انتقال، انواع متفاوتی از کمپرسورها، فن ها، دمنده ها و پمپ های خلأ وجود دارند که بعنوان دستگاه محرک اولیه به کار گرفته می شوند.   ☑️ مکانیسم تغذیه برای تغذیه مواد جامد پودر و یا گرانول به…