برچسب: چربیگیر و فسفاته

  • روشهای چربی گیری در صنایع تولید کننده تابلو برق

    معرفی شیوه های چربی گیری: ۱-۵-۱- چربی گیری به شیوه پاششی (مورد استفاده در صنعت تابلو سازی) باتوجه به اینکه این روش با استفاده از پمپ و نازل و فشار ۵/۱-۲/۱ اتمسفر با خروجی ۱۵ تا ۲۰ لیتر در دقیقه  صورت می پذیرد، روش سریعی بوده و حدود ۵-۳ دقیقه طول خواهد کشید. ۱-۵-۲- چربی…