آزمایش ضخامت لایه رنگ (COATING THICKNESS) : با استفاده از دستگاه ضخامت سنج میانگین اعداد ضخامت رنگ بدست میاید.

ضخامت لایه رنگ برای رنگ های ساده شرکت فرایندیکتاپژوه ۵۰ الی ۶۰ میکرون برای رنگ های چرمی ۹۵ میکرون برای رنگ های چکشی ۱۰۰ میکرون و رنگهای سمباده ای حدود ۸۵ میکرون میباشد – پژمان عارفى