آزمایش ضربه (IMPACT TEST) یک

ورقه توپی یک kg در ارتفاع های مختلف در دو حالت مستقیم روی سطح و غیر مستقیم پشت سطح رنگ پرتاب شده عمق ایجاد شده تا زمان ترک نخوردن لایه رنگ شاخصی است برای میزان ضربه پذیری – آزمایش تست ضربه در خصوص رنگهای تولیدی شرکت فرایندیکتاپژوه بالای ۱۰۰ کیلوگرم جواب میدهد. پژمان عارفى

رنگ های الوان پلی استر برای انواع نردبان های تاشو ، پلکان های مدور و…..