عیب رنگ عدم باز نشدن گل رنگ و صاف شدن رگه های چکشی

علت های احتمالی:

۱- پایین بودن دمای کوره

۲-آلودگی خط پا شش و کابین با رنگ غیر چکشی

۳- اختلاط رنگ با رنگ غیر چکشی

۴- ضخامت قطعه رنگ شده بالاتر از ۵ میلیمتر

۵- انقضاء تاریخ مصرف رنگ

۶- نامناسب بودن دما و رطوبت محل نگهداری رنگ

راه حل و برطرف کردن عیب :

ج-۱ افزایش دمای کوره یا افزایش زمان اقامت قطعه در کوره

ج-۲ تمیز کردن خط پا شش و گان و کابین

ج-۳ تعویض رنگ

ج-۴ انجام عملیات پیش گرم قبل از قراردادن قطعه در معرض پا شش

ج-۵ توجه به تاریخ مصرف و تعویض رنگ

ج-۶ دمای مناسب ۳۰ درجه و رطوبت حداکثر ۷۵ %

نکته :
اعمال شوک حرارتی ( حداقل دمای کوره در زمان ورود قطعه ۱۱۰ درجه سانتیگزاد)