جهت استفاده بهينه از سيستم هاي پاشش رنگ پودري – الكترواستاتيك ، بايد قوانين زير دقيقاً رعايت و اجرا شود در غير اينصورت تجهيزات ارائه شده در سيستم فوق بازدهي مطلوب را نخواهد داشت.

۱- تمام تجهيزاتي كه در محدوده ۵ متري محوطه پاشش رنگ قرار دارند ، بخصوص  دستگاه ، كابين پاشش ، كانواير ، سيستم بازيافت و قطعه كار بايد كاملاً بوسيله سيم ارت به زمين اتصال داده شوند.

۲-  جنس پوشش كف زمين محل پاشش بايد از نوعي باشد كه جريان الكترواستاتيك را از خود عبور دهد. صفحات يا توريهاي آهني و حتي بتون معمولي مناسب است.

۳- جنس كفش پرسنلي كه پاشش رنگ را انجام مي دهند ، بايد از نوعي باشد كه جريان الكترواستاتيك را از خود انتقال دهد ( كفش هايي كه كف آن چرمي مي باشد ، مناسب است. )

۴- لازم است پرسنلي كه عمل پاشش را انجام مي دهند با دست برهنه ، تپانچه را در دست بگيرند. اگر اين پرسنل از دستكش استفاده مي كنند ، جنس آن بايستي از نوعي باشد كه جريان الكترواستاتيك را از خود انتقال دهد.

۵- سيم ارت ( سبز – زرد ) را بايستي به پيچ ارت كه روي سيستم تعبيه شده است ، متصل نمائيد. اتصال و ارتباط كامل كابل و سيستم ارت به تجهيزات از قبيل كابين پاشش ، سيستم بازيافت ، كانواير و بخصوص قطعه كار بسيار مهم بوده و باعث مي شود كه سيستم بصورت مطلوبي عمل كند.

۶- كابلهاي برق و شلنگهاي انتقال پودر و هوا به تپانچه پاشش پودر ، بايستي بطريقي نصب شوند كه از وارد شدن صدمات به آنها جلوگيري و حفاظت گردد.

۷- تجهيزات سيستم پاشش پودر فقط بايد هنگاميكه سيستم بازيافت عمل مي كند ، روشن شوند. در صورتيكه در عملكرد سيستم بازيافت اشكالي مشاهده مي شود ، بلافاصله سيستم پاشش پودر بايستي خاموش گردد.

۸- بايستي حداقل هفته اي يكبار سيم ارت كليه تجهيزات كنترل و بعضاً در نقاط اتصال تميزكاري انجام شود.

۹- سيستم الكتريكي همانند ساير اتصالات بايستي حداقل هفته اي يكبار كنترل شود.

۱۰- جهت تعويض قطعات ، فقط بايستي از قطعاتي كه ليست آنها در قسمت قطعات يدكي ،  آمده است استفاده شود و از بكار بردن قطعات نامناسب و نيز قطعات برنجي بجاي قطعات تفلوني جداً اجتناب نمود.

۱۱- هنگام تعويض و تميز نمودن قطعات داخلي سيستم كنترل و يا تپانچه بايستي سيستم حتماً خاموش باشد.

۱۲- از بستن سيم بجاي فيوزهاي دستگاه جداً خودداري گردد. اين امر به شدت به دستگاه       فشار وارد آورده و در نهايت موجب سوختن برد الكترونيكي دستگاه مي شود.

۱۳- هواي مصرفي دستگاه بايستي عاري از آب و روغن باشد.

۱۴- جهت تميز كردن قطعات انژكتور ، تپانچه ، كف مخزن و … فقط و فقط از باد و پارچه خشك استفاده نموده و از بكار بردن هرگونه حلالي مانند آب ، بنزين ، تينر و … جداً خودداري نمائيد.

۱۵- براي توقفهايي مانند زمان غذا ، استراحت و يا اتمام شيفت كاري ، لازم است كه دستگاه را خاموش و هواي اصلي ورودي به سيستم قطع شود.

۱۶- قبل از اينكه دستگاه براي مدت طولاني بدون استفاده قرار گيرد . پودرهاي چسبيده به شلنگ انتقال پودر بايستي توسط هواي فشرده تميز شود