روغن‌روانکارصنعتی(آب‌صابون)

LUBRICATING CUTTING OIL

جهت خنک کاری و روانسازی در صنایع

#روغن حل شونده ( #آب_صابون#فرآیندیکتاپژوه بدون بو گرفتگی و قابل استفاده برای انواع #آلیاژها جهت #روانکاری، #خنک‌کاری ، #شویندگی و #پایداری بالا حتی با آب‌های سخت مورد استفاده قرار می گیرد.
#yektapajooh
#Diafit
yektapajooh.com
fyp-chem.com