روغن‌های‌صنعتی

  1. کرم کشش
  2. روغن کشش آهن
  3. خمیر کشش (صابون کشش)
  4. مایع ضد خوردگی (اینهیبیتور)
  5. روغن برش
  6. روغن روانکارصنعتی(آب صابون) بهداشتی گیاهی
  7. روغنهای کشش و براق کننده مفتولهای فولادی و مس وار
  8. دایکوت پایه  

 با توجه به اینکه کارشناسان این شرکت سالهاست که افتخار  همکاری  در زمینه انواع روغنها و روانکارهای صنعتی با صنایع مختلف را دارد ، لذا این شرکت آمادگی خود را جهت همکاری و مشاوره در زمینه محصولات فوق اعلام میدارد.    

 

  آب صابون های صنعتی   که به روغنهای برش کاری نیز معروف هستند، در بهره برداری از دستگاههای خاص مکانیکی مثل دستگاههای برش کاری و شکل دهی فلزات به کار میروند. این مواد دارای خواص خنك کنندگی و روان کنندگی هستند. این محصولات ترکیبی از عوامل نگهدارنده، مواد امولسیون کننده ،انواع عوامل ضد باکتریایی و افزودنیهای ضدخوردگی هستند که باعث امولسیون شدن روغنهای معدنی در آب میگردند. این مایعات در طی ماهها استفاده، در اثر تجزیه حرارتی و آلودگی توسط ذرا ت معلق و روغنهای آزاد روانکننده، خاصیت خود را از دست میدهند . بنابراین تعویض دورهای آنها ضروری است.

 

مایعهای آب صابون دارای دو نوع اصلی شامل با پایه آب و با پایه روغن هستند. آب صابونهای با پایه روغن شامل دو گروه ” روغنهای غیرقابل انحلال” و روغنهای انحلالپذیر میباشند. آب صابونهای مایع با پایه آب نیز به دو گروه سنتتیك و نیمه سنتتیك طبقه بندی میگردند