روغن برش

CUTTING OIL

جهت مصارف شیارزنی،قلاویز کاری، پانچ و … در صنایع ماشین سازی مورد استفاده قرار می گیرد.