سوالات متداول و پاسخ های آن در بخش رنگ پودری
رنگ سفید پودری اشغال دارد؟
عامل اشغال در رنگ پودری (ذرات ذوب نشده درسطح قطعه) بدلیل کیفیت پائین مواد اولیه (بلانک فیکس-رزین اپوکسی وسایرفیلرها ست) .ثانیاٌ ممکن است بدلیل خوب عمل نکردن اکسترودردرفرآیند تولید هم باشد.
۲-رنگ پودری سفید صدفی گل باز نمیکند.
رنگهای چکشی وچرمی حداقل ضخامت پاشش بایستی بالاتر از ۱۰۰ میکرون باشد.درصورتیکه در رنگهای ساده ضخامت پاشش۷۰-۶۰میکرون است.ثانیاٌ بستگی به شرایط کوره پخت دارد
۳- چرارنگ مشکی براق ،مات است؟
رنگ مشگی بدلیل فلو(جریان پذیری) پایین،از ادیتیو روان کننده(واکس) استفاده میشودتا در مرحله اکسترودر راحتتروبا سرعت بیشتراز سیلندر خارج شود. این ادیتیو سبب کاهش براقیت میشود پس بایستی مصرف آن محدود باشد.