-چراریزش رنگ در کابین پاشش زیاد است؟

 

۱- قطر ذرات رنگ افزایش یابد..درواحد تولید رنگ پودری اصلاح شود. ۲-وضعیت قلابها وارت سیستم بررسی گردد.

 

۸- شرایط کوره پخت در رنگهای پودری چگونه باید با شد؟

الف – آماده سازی سطح کاربرای رنگپاشی :

عموما آماده سازی سطح کارباروش اسید شوئی و فسفاته انجام می شود.ودربعضی موارد(قطعات دایکاست

از جنس آلومینیومی یاسرب خشک) با سندبلاست وشتشو با حلال انجام می شود.

ب – دمای کوره پخت:

بایستی درحدی باشد که قطعه کاربه دمایc˚ ۲۰۰برسد.بنابراین دمای کوره بستگی به نوع قطعه کار، جنس قطعه،ضخامت ورق وضخامت پاشش رنگ پودری دارد.مثلا برای قطعه درب یخچال ورق آهن باضخامت۷/۰ میلیمتر وضخامت پاشش رنگ ۷۰-۶۰ میکرون همان دمای میانگین کورهc˚ ۲۰۰ بمدت̋ ۱۲ مناسب است.

ج – سرعت نقاله :

بایستی درحدی تنظیم شود.که قطعه کار درمدت زمان لازم بادمای مورد نظردرکوره بماند. برای مثال بالا قطعه کار زمان   ̋ ۱۲ دردمای c˚ ۲۰۰پخت شود.(منهای زمان انتظار رسیدن دمای قطعه به c˚۲۰۰) مناسبترین سرعت کنوایریک متردردقیقه پیشنهاد میشود.

یکنواختی درجه حرارت کوره پخ[metaslider id=1377]