فسفاته روی

فسفاته روی

 
چربیگیری آبکشی آبکشی  فعال ساز فسفاته روی  آبکشی  عملیات تکمیلی  خشک کن
دما : 70 الی 90  دما: 60 الی 70  دما : 20 الی 60
 زمان: 5 الی 15  زمان: 5 الی 8  زمان: 0.5 الی 2

 

 

 

 

فرایند فسفاته روی

فسفاته روی– شركت شيميايي فرایند یکتاپژوه اقدام به توليد انواع فسفات تري كاتيونيك نموده كه دامنه كاربرد وسيعي دارند. اين محصولات براي فلزات آهن، روي، آلومينيوم و … فرموله شده است كه پايه اي براي رنگ به خصوص رنگهاي پودري و ED مي باشد.