فسفاته روی

فسفاته روی

 
چربیگیری آبکشی آبکشی  فعال ساز فسفاته روی  آبکشی  عملیات تکمیلی  خشک کن
دما : ۷۰ الی ۹۰  دما: ۶۰ الی ۷۰  دما : ۲۰ الی ۶۰
 زمان: ۵ الی ۱۵  زمان: ۵ الی ۸  زمان: ۰٫۵ الی ۲

 

 

 

 

فرایند فسفاته روی

فسفاته روی– شركت شيميايي فرایند یکتاپژوه اقدام به توليد انواع فسفات تري كاتيونيك نموده كه دامنه كاربرد وسيعي دارند. اين محصولات براي فلزات آهن، روي، آلومينيوم و … فرموله شده است كه پايه اي براي رنگ به خصوص رنگهاي پودري و ED مي باشد.