كاغذ و رنگ دكورال

محصولات توليد شده، پس از مرحله سابلي دكور كه در طرحها و نقشهاي مختلف عرضه مي شوند، موارد كاربرد گسترده اي در صنايع دارند كه مي توان به بخش هاي لوازم خانگي، اثاث منزل، شهرسازي و معماري اشاره كرد.

با اندكي سرمايه گذاري در بخش رنگ پودري، محصولات جديد ارزش افزوده به مراتب بالاتري نسبت به محصولاتي كه تنها در خط رنگ پودري رنگ آميزي شده اند، مي يابند. بدين معني كه در مدت زمان كوتاهي تمام هزينه هاي اوليه سرمايه گذاري براي راه اندازي يك سيستم دكورال از قبل ارزش افزوده نهايي محصولات جبران مي شود.
از نظر اقتصادي هزينه هاي توليد و كارگر در فرايند سابلي دكور پايين بوده و با توجه به طرح هاي مختلف و متنوع امكان كسب رضايت طيف وسيعي از مصرف كنندگان ميسر است.
از ديگر مزاياي اين سيستم ها ايمني بالاي واحد، سازگاري با محيط زيست و عدم انتشار آلاينده، هدر نرتن هيچ ماده رنگي، ماده شيميايي و بطور اخص حفظ منابع طبيعي از قبيل جنگل ها و كوه ها است. با استفاده از طرح هاي چوب و سنگ ديگر نيازي به استفاده از اين منابع طبيعي نيست.
مرحله انتقال طرح كاغذ يا فيلم بر سطح فلز تميز و بدون ايجاد آلودگي است و تمام مواد مصرفي قابل بازيافت و استفاده مجدد مي باشد.
انواع طرحهاي چوب، سنگ، فانتزي و … جهت استفاده در توليد لوازم خانگي، هود آشپزخانه، يخچال، كابينت، ظروف تفلون و … موجود و قابل ارائه است.
فرایندیکتاپژوه جهت تسهيل در خريد و بهره گيري از تنوع طرحهاي موجود آمادگي دارد با سفارش مشتري، كاغذ دكورال را در متراژهاي كم نيز در اختيار مشتريان قرار دهد.