فسفاته روی تری کاتیونیک دمای محیط

اين محصول بعنوان ماده اصلي جهت ساخت وان فسفاته تري كاتيونيك كه به روش پاششي اعمال مي گردد فرموله گشته ومناسب براي سطوح آهن، فولاد وگالوانيزه مي باشد.