سیلر بدون کروم

این محصول جهت تكميل پوششهاي فسفاته آهن و فسفاته روي مي‏باشد. اين محصول مي‏تواند به هر دو صورت غوطه‏ وري و يا پاششي بكار برده شود. استفاده از سیلر بدون كروم، مقاومت در برابر خوردگي پوشش فسفاته را بالا مي‏برد. اين ماده با قوانين زيست محيطي مطابقت داشته و عملكردي معادل با مواد كروم‏ دار مشابه دارد. اين ماده مقاومت خوبي در برابر آب سخت نيز از خود نشان مي‏دهد.