کروماته آلومینیوم

محافظت از سطوح آلومينيوم به روشهاي مختلف باعث افزايش طول عمر آن مي شود .فرايند آنودايز بصورت معمولي يا سخت يكي از روشهاي محافظت از آلومينيوم است كه قطعات بصورت آندي در محلولهاي مختلف الكتروليز قرار گرفته تا پوشش محافظ طي زماني خاصي ايجاد گردد.از فرايندهاي غير الكتروليز ميتوان به روشهاي شيميائي اشاره كرد .كروماته طلائي يا كروماته زرد آلومينيوم كه با نام تجاري آلوداين شناخته شده است يكي ديگر از فرايندهاي پر كاربرد بر روي آلومينيوم است كه ضمن حفظ هدايت الكتريكي باعث جلوگيري از خوردگي آلومينيوم مي گردد همچنين بعنوان زير كار رنگ بمنظور افزايش چسبندگي رنگ كاربرد فراواني دارد.كروماته سبز آلومينيوم بيشترين خاصيت حفاظت از سطح آلومينيوم را داراست اما خاصيت هدايت الكتريكي را كاهش ميدهد .بيشترين كاربرد اين فرايندها در صنايع مخابراتي ، نظامي ، برق و الكترونيك و…است.فرق بين اين روشها در تغيير ابعاد ايجاد شده روي قطعات است بطوريكه در كروماته تغيير ابعادي وجود ندارد.اما روشهاي آبكاري آلومينيوم به اين مفهوم است كه با استفاده از يك فرايند كاتدي بتوان يك فلز ديگر مانند مس ، قلع ، نيكل ، نقره ، طلا و … را روي آلومينيوم ترسيب كرد تا خواص جديد به فلز پايه داد مانند افزايش هدايت الكتريكي ، خاصيت لحيم پذيري ، مقاومت به خوردگي ، مقاومت به سايش و …