سری ۳۰۰۰

یکی از مهمترین رنگ  در این سری رال ۳۰۲۰ می باشد که به رنگ قرمز (قرمز وینیستونی) معروف می باشد. در مواردی را های ۳۰۰۰(قرمز گوجه ای)، ۳۰۰۴ و … کاربردهای خاص دارند.

برای آگاهی از آخرین قیمت و تغییرات با شماره های شرکت تماس حاصل فرمایید.

  

RAL 3005 RAL 3004 RAL 3003 RAL 3002 RAL 3001 RAL 3000
           
           
 
RAL 3014  RAL 3013 RAL 3012 RAL 3011 RAL 3009 RAL 3007
           
           
RAL 3022 RAL 3020 RAL 3018 RAL 3017 RAL 3016 RAL 3015
           
           
       
        RAL 3031 RAL 3027