سری ۵۰۰۰

رنگ های سری آبی که  در بردارنده رنگ های پرکاربردی همچون ۵۰۱۸ برای کولر سازی و۵۰۱۵ آبی نیسانی می باشد.

برای آگاهی از آخرین قیمت و تغییرات با شماره های شرکت تماس حاصل فرمایید.

 

           
 RAL 5007 RAL 5005 RAL 5004 RAL 5003 RAL 5002 RAL 5001
           
           
           
           
 RAL 5013 RAL 5012 RAL 5011 RAL 5010 RAL 5009  RAL 5008
           
           
           
           
RAL 5020 RAL 5019 RAL 5018 RAL 5017 RAL 5015 RAL 5014
           
           
           
    RAL 5024 RAL 5023 RAL 5022 RAL 5021