سری ۹۰۰۰

رنگ های رال سری ۹۰۰۰ پرمصرف ترین رنگ ها در صنعت می باشند و بیشترین کاربرد را در لولزم خانگی و خوردو سازی دارند. از این سری می توان به رنگ های زیر اشاره کرد.

 

 

       
RAL 9002 RAL 9003 RAL 9005  ۹۰۰۵چرمی RAL9016 ۹۰۱۶پلی استر