محلول کوئینچ

محلول کوئینچ شرکت فرایندیکتاپژوه مورد استفاده در عملیات حرارتی برای مواد و آلیاژهای مختلف، جایگزین روغن و آب برای دستیابی به قطعات با کیفیت بالاتر و همچنین شرایط زیست محیطی بهتر فرموله شده است.

بزرگترین مزایای این محلول به صرفه بودن و حذف خطر آتش سوزی و عدم تولید دود و بخارات مضر و به حداقل رسیدن CO , H2S ,SO2 می باشد.

 

جهت اطلاعات بیشتر با شرکت فرایند یکتاپژوه تماس حاصل فرمایید.