مواد اولیه

در جهت رفع نیاز های تولید کننده های رنگ پودری مواد اولیه ذیل به فروش می رسد. خواهشمند است تقاضای خود را فاکس یا ایمیل نمایید.

TROY

  1. Powdermate 508Tex  افزودنی ایجاد کننده حالت چرمی و چکشی، Post Blend، جایگزین CAB
  2. Powdermate542DG & 550 DG  افزودنی ضد حباب و گاز و زرد شوندگی جیگزین بنزوئین
  3. Powdermate 486CFL     افزودنی Flow & leveling  همراه با ایجاد براقیت، بهبود چسبندگی به  سطح زیر، کاهش ضریب اصطکاک و در نتیجه لیزی(Slip)، ویژه Clear Coating
  4. Wetting agent Powdermate 520 PWS    جهت بهبود رنگ دهی، یکنواختی رنگ،پایداری رنگ، براقیت، خیس شدن سطح و مقاومت ضربه ای رنگ
  5. Powdermate 507PFL  عامل Flow & Leveling  بر پایه استر همراه با ایجاد براقیت، بهبود چسبندگی به سطح زیر، کاهش ضریب اصطکاک و در نتیجه ایجاد لیزی( Slip) ویژه Pigmented coating

Shamrock

رنج وسیعی از واکس هابرای بهبود خواص مکانیکی سطح، همچنین ایجاد حالت سمباده ای وماتی

S320  واکس میکرونیزه پلی اتیلنی جهت ایجاد خاصیت ضد خش وخراش

Powdertex 94 &22 واکس جهت ایجاد حالت سمباده ای