تمام تجهیزاتی که در محدوده ۵ متری محوطه پاشش رنگ قرار دارند بخصوص دستگاه، کابین پاشش ، کانوایر و قطعه کار باید بوسیله سیم ارت به زمین اتصال داده شوند.

۲٫جنس پوشش کف زمین محل پاشش باید از نوعی باشد که جریان الکترواستاتیک را از خود عبور دهد بتون معمولی مناسب است.

۳٫جنس کفش پرسنلی که پاشش رنگ را انجام می دهد باید از نوعی باشد که جریان الکترواستاتیک را از خود انتقال دهد (کفش هایی که کف آن چرمی می باشد مناسب است ).

۴٫بهتر است پرسنلی که عمل پاشش را انجام می دهند با دست لخت پیستوله را در دست بگیرند . اگر این پرسنل از دستکش استفاده می کنند ، جنس دستکش باید از نوعی باشد که جریان الکترواستاتیک را از خود انتقال دهند.

۵٫کابل ارت (سبز-زرد) را به سیستم کاملا” اتصال دهید ، اتصال و ارتباط کامل ،کابل و سیستم ارت به تجهیزات از قبیل کابین پاشش ،کانوایر انتقال قطعه و بخصوص قطعه کار بسیار مهم بوده و باعث می شود که سیستم بصورت بسیار خوب عمل کند.

۶٫کابل های برق و شیلنگ های تغذیه پودر و هوا به پیستوله پاشش پودر باید بطریقی نصب شوند که از وارد شدن صدمات به آنها جلوگیری و حفاظت شود .

۷٫تجهیزات سیستم پاشش پودر فقط باید هنگامی که کابین پاشش عمل می کند روشن شوند. در صورتیکه در عملکرد کابین پاشش اشکالی مشاهده می شود بلافاصله سیستم پاشش پودر را خاموش کنید.

۸٫حداقل هفته ای یکبار سیم ارت کلیه تجهیزات را کنترل کنید .

۹٫تهویه سیستم پاشش پودر باید از لحاظ جمع آوری ذرات پودر معلق در هوای کابین پاشش کارائی لازم را داشته باشد و بتواند از تجمع ذرات در محدوده غلظت ایجاد کننده اشتعال جلوگیری کند ( اشتعال در اثر جرقه الکتریسیته ساکن بوجود می آید).

  ۱۰٫ در کف کارگاه بخصوص محل استقرار کارگران  پاشش کار ، نباید سطوح عایق مثل تخته چوبی به جهت ایجاد تناسب بین ارتفاع قطعه کار و قد کارگر استفاده شود.

۱۱ . پرسنلی که با مواد پودری سر و کار دارزند باید از وسایل حفاظتی تنفسی مناسب استفاده کنند ، به منظور استفاده از ماسک های مناسب فیلتر های نوع P پیشنهاد می گردد.