پوشش های اپوکسی

    این پوشش­ها از واکنش رزین اپوکسی و یک عامل شبکه کننده (Hardener ) تشکیل می­گردد. این پوشش­ها مقاومت شیمیایی و خوردگی فوق­العاده و خواص مکانیکی مناسبی دارند. اما در برابر تابش نور خورشید  تمایل به گچی شدن دارند. لذا این رنگها در مصارف داخلی (indoor) استفاده می شوند. با توجه به خواص فوق و مقاومت خوردگی، از این نوع رنگها در پوشش­دهی شیرآلات، اتصالات آب، قطعات خودرو، لوله های نفت و گاز استفاده می گردد. امروزه برای پوشش­های لوله­های نفت و گاز از پوشش­های چند لایه استفاده می­گردد که لایه رنگ آن نوعی پوشش­های پودری اپوکسی (Fusion Bonded Epoxy) می­باشد.