پوشش های پلی استر

این پوشش­ها بر پایه رزین های پلی استر کربوکسیل می باشند  این پوشش ها از واکنش شیمیایی رزین پلی استر و یک عامل پخت فعال اپوکسی با وزن مولکولی خیلی کم تشکیل می شود. با توجه به مقاومت مناسب این پوشش ها در برابر تابش نور خورشید، از این پوششها برای کاربردهای بیرونی (outdoor ) استفاده میشود. لازم به ذکر است این نوع پوشش­ها دارای خواص مکانیکی و شیمیایی بسیار مناسبی می­باشند. بنابراین از این رنگها جهت رنگ آمیزی پروفیل آلومینیوم، تابلو های برق، کولر، قطعات خودرو و… استفاده میشود. مهمترین عوامل شبکه­کننده پوشش­های پلی استر، تری گلیسیدیل ایزوسیانورات(TGIC) می باشد. با توجه به اینکه این پوشش­ها ترکیبات ایزوسیاناتی (ولیکن بلوکه شده و غیر فعال) هستند در رنگهای  پلی­استر از عامل شبکه­کننده دیگری مانند پریمید(primid) نیز استفاده می شود.