پوشش های پودری ورنی

    ورنی ها دسته ای از پوشش های پودری هستند که فاقد قدرت پوشانندگی سطح زیر آیند هستند و می توانند در انواع سیستمهای اپوکسی – پلی استر و پلی استر فرموله شوند و در شیدهای مختلف برای کاربردهای تزئینی و حفاظتی مورد استفاده قرار گیرند. از ورنی های پایه پلی استر بعنوان یک لایه تکمیلی برای رنگهای چکشی که مقاومت شیمیایی و پایداری جوی پائینی دارند جهت بالا بردن مقاومت جوی می توان استفاده نمود که به این ترتیب با توجه به شفافیت اینگونه رنگها می توان ظاهر رنگهای چروك را به همراه مقاومت و پایداری شیمیایی بالا بدست آورد .رنگهای ورنی با شیدهای متنوع نیز می توانند جهت مصارف تزئینی بکار روند