پوشش های پودری چرمی

     این پوشش ها دارای سطح ناصاف بصورت برجستگی و فرورفتگی های منظم می باشند که این برجستگی ها و فرورفتگی ها می توانند به دو صورت کم ارتفاع با دامنه وسیع و یا بسیار ریز و به هم فشرده باشند . هنگام استفاده از این رنگها باید به پاشش وپخت رنگ توجه کافی نمود زیرا در صورت پاشش نامناسب امکان ایجاد حفره در پوشش نهایی وجود دارد که باعث کاهش حفاظت رنگ از سطح می گردد لذا هنگام استفاده توصیه می شود شرایط دستگاه پاشش و کوره در تمام مدت اعمال وپخت رنگ ثابت نگاه داشته شود ضخامت پوشش کاملا یکنواخت باشد تا ظاهر مناسب را ایجاد نماید حتی الامکان سطح زیرین فسفاته کاری شود این گونه رنگها را می توان برای کلیه کاربردها از قبیل سطوحی که در معرض مستقیم نور خورشید قرار می گیرند و یا سطوحی که در معرض مواد شیمیایی و خورنده قرار می گیرند لذا توصیه می شود که مصرف کننده نوع بکارگیری رنگ را با مهندسان شرکت در میان بگذارد.