راهنمایی رنگ آمیزی در صنایع الکترونیک

راهنمای استفاده از رنگ در سازندگان تابلو برق : ابتدا اطلاعات زیر مورد نیاز است:

۱- آیا تابلو در فضای باز یا در فضای بسته مورد استفاده قرار می گیرد؟

۲- آیا تابلو در اماکن عمومی قرار می گیرد؟

۳- آیا تابلو توسط افراد غیر حرفه ای مورد بهره برداری قرار می گیرد؟

۴- آیا رنگ آمیزی مکرر فصلی در محل استقرار تابلو میسر است؟

۵- آیا تابلو در شرایط کار سخت استقرار می یابد؟ (مثل معدن و کارخانجات صنایع شیمیایی و غیره)

۶- تغییرات دما و رطوبت محل استقرار تابلو چقدر است؟ (بدترین شرایط فصلی)

۷- آیا تابلو در محل استقرار از صدمات احتمالی در امان است؟

۸- آیا تابلو بصورت قطعه ای (منفصل) مونتاژ می شود یا بصورت یک تکه جوش می شود؟

۹- آیا تابلو پس از تولید، یکسره در محل استقرار نصب می شود یا برای مدت زیاد انبار شده و بتدریج مصرف  می شود؟ در صورتیکه انبار می شود، مشخص شود که در فضای سر پوشیده انبار می شود یا فضای باز؟

۱۰- برای تابلو با توجه به شرایط کار، چه طول عمر مفیدی مورد نظر است؟ (معمولاً ۲۵ سال)

برای مثال، یک تابلوی معدن ممکن است برای ۴ الی ۵ سال بهره برداری معدن مورد نیاز باشد؛ لیکن یک تابلو توزیع شبکه برق

به منظور رفع روغن، چربی، گریس و غبار موجود بر روی سطح قطعات عملیات چربی گیری جهت زدودن آلودگی های مزبور، به سه طریق ذیل صورت می پذیرد:

الف) بصورت سرد با محلولهای خنثی نظیر پرکلراتیلین- تری کلراتیلین- نفت و بنزین

ب) بصورت گرم با محلولهای قلیایی نظیر هیدرو کسید سدیم و کربنات سدیم و پاک کننده های سنتز شده

ج) بصورت الکتریکی، کاتدی و آندی، روش اولتراسونیک (در صنایع خودروسازی)

چربی گیری بطریق سرد (الف)، بدلیل وقت گیر بودن و ضعف کیفیت در این صنعت مطرح نمی باشد. در روش الکتریکی حجم سرمایه گذاری اولیه بسیار زیاد است و همچنین با توجه به مصرف الکترولیتها، مقرون به صرفه و اقتصادی نیست.

طریقه شستشوی گرم با مواد قلیائی، بدلیل کم هزینه بودن، سرمایه گذاری اولیه کم و … در صنایع فلزی بیشتر مورد توجه بوده و امروزه در صنایع تابلو سازی متداول میباشد

۱- چربی زدایی با محلولهای قلیایی

آلودگیهای چرب روی سطح قطعات فلزی، بوسیله پاک کننده های قلیایی حل شده و تشکیل محلول امولیسیونی  می دهد. با دور کردن قطعه از محلول امولسیونی، تماس آب با سطح قطعه بر قرار شده و قطعه آب پذیر می شود. تأیید و کیفیت چربی گیرهای قلیائی به عوامل مختلف زیر بستگی

۱- چربی زدایی با محلولهای قلیایی

آلودگیهای چرب روی سطح قطعات فلزی، بوسیله پاک کننده های قلیایی حل شده و تشکیل محلول امولیسیونی  می دهد. با دور کردن قطعه از محلول امولسیونی، تماس آب با سطح قطعه بر قرار شده و قطعه آب پذیر می شود. تأیید و کیفیت چربی گیرهای قلیائی به عوامل مختلف زیر بستگی مستقیم دارد:

- شکل هندسی قطعه

- نوع چربی، کهنه یا نو بودن و درجه حلالیت آن

- حد و مرز مورد نظر برای تمیز شدن

- انتخاب چربی گیر مناسب نسبت به فلز مورد مصرف

- قدرت چربی گیری ماده انتخابی

- درجه حرارت و غلظت محلول چربی گیر

- شیوه چربی گیری

۱-۲- ترکیبات پاک کننده های قلیایی

ترکیبات مختلف پاک کننده های قلیایی به شرح زیر می باشد:

- هیدرو کسید سدیم و هیدروکسید پتاسیم به عنوان صابونی کننده و امولسیونر

- کربنات سدیم و کربنات کلسیم

عنوان حل کننده روغنها و چربی های معدنی

 – تری سدیم فسفات و هگزا متا فسفات به عنوان نفوذ کننده در چربیهای سخت

 – سدیم متا سیلیکات و سدیم دی سیلیکات به عنوان رقیق کننده

- اسید بوریک – سدیم تترا بورات به عنوان تنظیم کننده PH  محلول

سولفات سدیم و نیترات سدیم به عنوان بازدارنده و جلوگیری از خورندگی

- تری اتانول آمین و سیانور سدیم

- نمک های احیا کننده به عنوان خنثی نمودن اکسیدهای سطح فلز

ید بوریک – سدیم تترا بورات به عنوان تنظیم کننده PH  محلول

سولفات سدیم و نیترات سدیم به عنوان بازدارنده و جلوگیری از خورندگی

- تری اتانول آمین و سیانور سدیم

- نمک های احیا کننده به عنوان خنثی نمودن اکسیدهای سطح فلز

۳- شرایط محلول پاک کننده قلیائی

- برای چربی گیری قطعات آهنی و فولاد باید از پاک کننده قلیائی با PH ، ۱۲ تا ۱۴ استفاده نمود.

- برای چربی گیری فلزات مسی برنز و آلیاژهای مربوطه از پاک کننده قلیائی با PH ، ۱۱ تا ۱۲ استفاده نمود.

- برای چربی گیری فلزات روی، آلومینیوم و آلیاژهای مربوطه از پاک کننده قلیایی با PH ، ۹ تا ۱۱ استفاده نمود.

 بایستی توجه شود که چربی گیر، با توجه به محدوده PH عنوان شدهعنوان حل کننده روغنها و چربی های معدنی

 – تری سدیم فسفات و هگزا متا فسفات به عنوان نفوذ کننده در چربیهای سخت

 – سدیم متا سیلیکات و سدیم دی سیلیکات به عنوان رقیق کننده

- اسید بوریک – سدیم تترا بورات به عنوان تنظیم کننده PH  محلول

سولفات سدیم و نیترات سدیم به عنوان بازدارنده و جلوگیری از خورندگی

- تری اتانول آمین و سیانور سدیم

- نمک های احیا کننده به عنوان خنثی نمودن اکسیدهای سطح فلز

ید بوریک – سدیم تترا بورات به عنوان تنظیم کننده PH  محلول

سولفات سدیم و نیترات سدیم به عنوان بازدارنده و جلوگیری از خورندگی

- تری اتانول آمین و سیانور سدیم

- نمک های احیا کننده به عنوان خنثی نمودن اکسیدهای سطح فلز

۳- شرایط محلول پاک کننده قلیائی

- برای چربی گیری قطعات آهنی و فولاد باید از پاک کننده قلیائی با PH ، ۱۲ تا ۱۴ استفاده نمود.

- برای چربی گیری فلزات مسی برنز و آلیاژهای مربوطه از پاک کننده قلیائی با PH ، ۱۱ تا ۱۲ استفاده نمود.

- برای چربی گیری فلزات روی، آلومینیوم و آلیاژهای مربوطه از پاک کننده قلیایی با PH ، ۹ تا ۱۱ استفاده نمود.

 بایستی توجه شود که چربی گیر، با توجه به محدوده PH عنوان شده

۱-۴-۳- زمان عملیات چربی گیری

این زمان برای شیوه غوطه وری ۵ تا ۷ دقیقه و برای شیوه پاششی ۲ تا ۵ دقیقه می باشد. این زمان بستگی مستقیم به حلالیت چربی و روغنهای سطح قطعه دارد.

۱-۴-۴- مکانیزم چربی گیری

مکانیزم چربی گیری به نوع محصول و مکانیزم تولید بستگی دارد که قاعدتاً بایستی روشی اقتصادی باشد و در هر مرحله عملیات اصلاح شود.